Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 8
Варна, 27.05.2021

ОТНОСНО: Подпомагане дейността на РИК-Варна

   С оглед подпомагане дейността на РИК-Варна при провеждане на избори за народни представители насрочени на 11 юли 2021г.,  на основание чл.72,ал.1, във връзка с чл.63 ИК и решение № 10-НС/13.05.2021 на ЦИК,   РИК Варна,  

Р Е Ш И

    Определя за специалист – технически сътрудник към РИК-Варна, при провеждане на избори за народни представители насрочени на 11 юли 2021г.– Георги Димитров Попов, ЕГН ********, за срок считано от датата на взимане на настоящото решението до 14 дни включително от произвеждане на изборите.

   Копие от решението да се изпрати на Областен управител-Област Варна за сключване на граждански договор с определеното лице.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 27.05.2021 в 16:56 часа

Календар

Решения

  • № 134 / 11.07.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 133 / 11.07.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 132 / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения