Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 75
Варна, 25.06.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК за приемане на бюлетини за избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

С вх.121/22.06.2021 г. на РИК-Варна е получено писмо от ЦИК във връзка с приемане на бюлетини от „ДЕМАКС“АД или печатница на БНБ за избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

РИК-Варна, в изпълнение на Решение № 50 - НС/ 20.05.2021 г., т.14 и сл. и с оглед осъществяване на правомощията си по ИК за контрол при приемането, транспортирането и съхранение на бюлетините, на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.13 от ИК.                                                        

                                                                                                Р Е Ш И:

Определя следните членове на РИК:

 1. Светла Живкова Николова, ЕГН ............ – член на РИК-Варна и
 2. Веселина Стоянова Тупареева , ЕГН ............. – член на РИК-Варна за приемане на бюлетини от „ДЕМАКС“АД или печатница на БНБ за избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

Като ги упълномощава следното:

 

Упълномощава, определените в настоящото решение, членове на РИК-Варна да подпишат Приемо-предавателен протокол  и всякакви други книжа с „ДЕМАКС“ АД или печатница на БНБ, относно получаване на бюлетини за Трети изборен район –Варна за избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

Упълномощава двамата членове относно осъществяване на цялостен контрол при приемането, транспортирането и доставката на бюлетини за Трети изборен район – Варна  при провеждане за избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

            Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 25.06.2021 в 17:58 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения