Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 7
Варна, 27.05.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единни номера на избирателни секции в Трети избирателен район – Варненски при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021 г.

       Във връзка с образуването и определяне броя на СИК в Трети изборен район – Варненски, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. ,  на основание чл.72,ал.1,т.6 и чл.8,ал.8 от ИК и решение № 17- НС/19.05.2021 г. на ЦИК,   РИК Варна,  

Р Е Ш И

 1. Формира единни номера на избирателни секции в Трети избирателен район- Варненски, като единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС XXX, където:

АА е номер 03 на ТРЕТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ВАРНЕНСКИ;

ВВ е номерът на общината в изборния район, съгласно ЕКАТТЕ;

СС е номерът на административния район за град Варна, съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции в Трети избирателен район-Варненски се изписват нули;

ХХХ  е номерът на секцията в съответното населено място. 

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Варна за изборите за народни представители на 11 юли 2021 , както следва:

-Район Одесос - от секция с номер от 03 06 01 001 до 03  06 01 086

-Район Приморски - от секция с номер  03 06 02 087 до 03 06 02 191, от 03 06 02 388 до 03 06 02 392;   03 06 02 394 до 03 06 02 404;

- Район Младост - от секция с номер 03 06 03 192 до 03 06 03 290, секция 03 06 03 393, от 03 06 03 405 до 03 06 03 406;

-Район Владислав Варненчик  - от секция с номер 03 06 04 291 до 03 06 04 351;

-Район Аспарухово - от секция с номер 03 06 05 352 до 03 06 05 377 и 03 06 05 407;

-Кметство Тополи - от секция с номер 03 06 00 378 до 03 06 00 381

-Кметство Казашко - секция с номер 03 06 00 382;

-Кметство Звездица - секция номер 03 06 00 386;

-Кметство Каменар - от секция с номер от 03 06 00 383 до 03 06 00 385;

-Кметство Константиново -  секция с номер 03 06 00 387;

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Аврен за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. , както следва:

От секция с номер   03 01 00 001 до секция с номер 03 01 00 017;

4.Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Аксаково  за изборите за народни представители на 11 юли 2021, както следва:

От секция с номер 03 02 00 001 до секция с номер 03 02 00 037

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Белослав за изборите за народни представители на 11 юли 2021, както следва:

От секция с номер   03 04 00 001 до секция с номер 03 04 00 014;

6.Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Бяла за изборите за народни представители на 11 юли 2021, както следва:

От секция с номер 03 05 00 001 до секция с номер 03 05 00 006;

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Ветрино за изборите за народни представители на 11 юли 2021, както следва:

От секция с номер 03 08 00  001 до секция с номер  03 08 00  013;

8.Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Вълчи дол за изборите за народни представители на 11 юли 2021, както следва:

От секция с номер  03 09 00 001 до секция с номер 03 09 00 025;

9.Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Девня за изборите за народни представители на 11 юли 2021, както следва:

От секция с номер  03 14 00 001 до секция с номер 03 14 00 011;

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Долни чифлик за изборите за народни представители на 11 юли 2021, както следва:

От секция с номер 03 13 00 001 до секция с номер 03 13 00 029;

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Дългопол за изборите за народни представители на 11 юли 2021 , както следва:

От секция с номер 03 16 00 001 до секция с номер 03 16 00 027;

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Провадия за изборите за народни представители на 11 юли 2021, както следва:

От секция с номер 03 24 00 001 до секция с номер 03 24 00 043;

13.Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Суворово за изборите за народни представители на 11 юли 2021, както следва:

От секция с номер  03 26 00 001 до секция с номер 03 26 00 013.

 

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 27.05.2021 в 16:55 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения