Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 64
Варна, 21.06.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на графичен файл за образец на бюлетина и тираж за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

       С вх.114/21.06.2021г. на РИК-Варна е получено писмо от ЦИК във връзка с предпечатната подготовка и одобряване на тираж на бюлетините за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

     С оглед горното и във връзка с Решение № 50-НС/20.05.2021г.  на ЦИК, РИК-Варна разгледа проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г., както и необходимия за нормалното провеждане на изборния процес тираж на бюлетини за трети изборен район-Варна.

      На основание чл. 72, ал.1, т.1 във връзка с т.12 и т.18 от ИК и с Решение №50-НС/20.05.2021г.  на ЦИК, РИК- Варна,

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.
 2. УТВЪРЖДАВА тираж на бюлетина за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 21.06.2021 в 17:36 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения