Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 56
Варна, 10.06.2021

ОТНОСНО: Промяна в кандидатска листa на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

С решение № 45/08.06.2021 г. е регистрирана кандидатскaта листa на на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за   изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. Отказана е регистрация на Ивайло Нанев Киров, Атанас Йорданов Георгиев и Димитър Георгиев Стефанов.

С вх. № 92/09.06.2021 г е постъпило заявление от Даниел Петков Гунев, с което желае да бъде заличен под № 2 от кандидатската листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“.

С вх. № 93/09.06.2021 г. е постъпило заявления от Кристиян Веселинов Богоев, в качеството му на пълномощник на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ с искане за регистриране на Димитър Данаилов Стефанов и Христофор Касен Румешкани съответно на мястата на Ивайло Нанев Киров  и  Атанас Йорданов Георгиев, както и за преподреждане на листата.

Приложени са: Приложение № 66-НС – 2 бр. и Пълномощно – 1 брой.

 

     Предвид горното, на основание чл.72,ал.1, т.8 във връзка с чл.258,ал.5 от ИК, РИК - Варна:

 

РЕШИ:

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидат под № 2 Даниел Петков Гунев на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. и АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

2.РЕГИСТРИРА Димитър Данаилов Стефанов, ЕГН: ……………. на мястото на Ивайло Нанев Киров, ЕГН………...и му издава  удостоверение.

3.РЕГИСТРИРА Христофор Касен Румешкани, ЕГН: ……………. на мястото на Атанас Йорданов Георгиев, ЕГН………. и му издава  удостоверение.

 1. Обявява следната подредба на кандидатската листа за ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г., както следва:

 

 1. КРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ БОГОЕВ
 2. ТОДОР ИВАНОВ СЛАВОВ
 3. ДЕСИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
 4. БЕЛОСЛАВА САШКОВА ХРИСТОВА
 5. БОЖИДАР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
 6. СВИЛЕН ОГНЯНОВ КРЪСТЕВ
 7. ГАЛИН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
 8. ЦВЕТЕЛИН ПЛАМЕНОВ ЦОНЕВ
 9. НАДКА ДАНЧЕВА ЙОНОВA
 10. ТОДОР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
 11. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ
 12. ДОБРИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
 13. ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
 14. СТАНКА СТЕФАНОВА ВИЧЕВА
 15. СИЯНА ЛЪЧЕЗАРОВА ПЕТКОВА
 16. КАЛИН ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВ
 17. ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ВЕЛИКОВ
 18. НАТАЛИЯ ЯВОРОВА ДОНЕВА
 19. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 20. ХРИСТОФОР КАСЕН РУМЕШКАНИ
 21. ГЕОРГИ МАРИНОВ СТОЯНОВ
 22. ИЛИЯН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
 23. МИЛЕН ВАСИЛЕВ СЪБЕВ
 24. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
 25. СВЕТЛА ИВАНОВА АТАНАСОВА
 26. ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 10.06.2021 в 17:48 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения