Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 53
Варна, 10.06.2021

ОТНОСНО: промяна в кандидатска листa за народни представители на коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

С решение № 38/07.06.2021 г. е регистрирана кандидатскaта листa на коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

С вх. № 86/08.06.2021 г. е постъпила молба от Теодор Димитров Карбов, ЕГН ………., регистриран в листата за народни представители на коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“  с горното решение под № 4 в листата, с което оттегля съгласие си за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Същият заявява, че желае да бъде заличен от листата на коалицията.

С вх. № 87/08.06.2021 г. е постъпило заявления от Венцислав Сивелинов Сивов, в качеството му на пълномощник на коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“  с искане за регистриране на Димитър Анастасов Карбов под № 4 в листата на коалицията на мястото на Теодор Димитров Карбов

Приложени са: Приложение № 66-НС и Пълномощно – 1 брой.

В кандидатската листа не се прави преподреждане.

            На основание чл.72,ал.1, т.8 във връзка с чл.258,ал.5, изр.2 и ал.6 от ИК, РИК - Варна:

РЕШИ:

1.ЗАЛИЧАВА регистрацията на кандидат под №4 Теодор Димитров Карбов, ЕГН ………… в кандидатска листa за народни представители на коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.и АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

2.РЕГИСТРИРА Димитър Анастасов Карбов, ЕГН: ……………., под № 4 в кандидатска листa за народни представители на коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. и издава   удостоверение.

          Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до

3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 10.06.2021 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 134 / 11.07.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 133 / 11.07.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 132 / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения