Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 51
Варна, 08.06.2021

ОТНОСНО: Заличаване регистрация на инициативен комитет в подкрепа на Светлозар Анастасов Николов като независим кандидат за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

С решение № 21/29.05.2021 г. на РИК-Варна, е регистриран инициативен комитет в подкрепа на Светлозар Анастасов Николов като независим кандидат за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

С вх. № 85/08.06.2021 г.  от 16.41 часа е постъпило предложение от Атанаска Петрова Бенчева, в качеството й на представляващ инициативният комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г., регистриран с горепосоченото решение с приложена подписка от избиратели в подкрепа на Светлозар Анастасов Николов за издигането му за независим кандидат за народен представител. Към предложеното са приложени 87 листа, съдържащи 713 подписа на избиратели, както и технически носител, съдържащ таблица с 480 броя записа на избиратели. Дадени са указания, че предаденият брой подписи в подкрепа на независимия кандидат е по-малко от изискуемия по закон брой, както и че техническият носител не съответства на хартиения вариант на подписката, като констатираните несъответствия следва да бъдат изправени до 17.00 часа на 08.06.2021 г.

Към 17.00 часа на 08.06.2021 г. инициативният комитет не е представил списък на хартиен и електронен носител на изискуемия, съгласно чл. 257,ал.1 от ИК, брой  на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат.

Предвид горното, на основание чл.72,ал.1, т.1 и т.10 от ИК, РИК - Варна:

РЕШИ:

            ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативен комитет в подкрепа на Светлозар Анастасов Николов като независим кандидат за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:59 часа

Календар

Решения

  • № 134 / 11.07.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 133 / 11.07.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 132 / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения