Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 50
Варна, 08.06.2021

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „МИР“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

С вх.№ 84/08.06.2021 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от политическа  партия „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев, чрез Красимир Иванчев Жейнов, във връзка с регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „МИР“ в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК, подписано от Красимир Иванчев Жейнов;
 2. Заявления-декларация по чл.255, ал.1, т.3 от ИК от кандидатите в листата (Приложение №66 от изборните книжа) – 9 бр;
 3. Пълномощно – 1 бр..

 

       В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „МИР“ е заведено под № 23/08.06.2021 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г.

        Политическа  партия „МИР“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. с решение № 141-НС/ 26.05.2021 г. на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:  ПП МИР

     РИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатите от кандидатската листа на политическа  партия „МИР“  и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 и 2 от ИК и решение № 118-НС/25.05.2021 г.  на ЦИК,  РИК - Варна:

 

                                                                                   РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатскa листa на политическа  партия „МИР“за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 

 

 1. Симеон Ананиев Ананиев
 2. Злати Василев Иванов
 3. Виржиния Киркор Авшарян
 4. Ангел Минчев Момчев
 5. Милена Колева Димитрова
 6. Борислав Николаев Бонев
 7. Мариана Георгиева Куртева
 8. Стоян Иванов Цанев  
 9. Красимир Иванчев Жейнов

2.Издава удостоверение на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа  партия „МИР“ за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 11 юли 2021г.

     

 

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:59 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения