Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 49
Варна, 08.06.2021

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „Партия на зелените“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

С вх.№ 83/08.06.2021 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от политическа  партия „Партия на зелените“, представлявана от Владимир Димитров Николов, чрез Анна Георгиева Кирилова, във връзка с регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „Партия на зелените“ в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК, подписано от Анна Георгиева Кирилова;
 2. Заявления-декларация по чл.255, ал.1, т.3 от ИК от кандидатите в листата (Приложение №66 от изборните книжа) – 5 бр;
 3. Пълномощно – 1 бр..

 

       В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „Партия на зелените“ е заведено под № 22/08.06.2021 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г.

        Политическа  партия „Партия на зелените“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. с решение № 145-НС/ 26.05.2021 г. на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:  ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.   

     РИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатите от кандидатската листа на политическа  партия „Партия на зелените“  и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 и 2 от ИК и решение № 118-НС/25.05.2021 г.  на ЦИК,  РИК - Варна:

 

                                                                                   РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатскa листa на политическа  партия „Партия на зелените“за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 

 

 1. Анна Георгиева Кирилова
 2. Галин Колев Балчев
 3. Златка Янева Георгиева
 4. Георги Пасков Стамболов
 5. Иво Красимиров Димитров

 

2.Издава удостоверение на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа  партия „Партия на зелените“ за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 11 юли 2021г.

     

 

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:58 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения