Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 45
Варна, 08.06.2021

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

С вх.№ 64/07.06.2021 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от политическа  партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, представлявана от Борил Климентов Соколов, чрез Кристиян Веселинов Богоев, във връзка с регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК, подписано от Кристиян Веселинов Богоев;
 2. Заявления-декларация по чл.255, ал.1, т.3 от ИК от кандидатите в листата (Приложение №66 от изборните книжа) – 28 бр;
 3. Пълномощно – 1 бр..

 

       В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ е заведено под № 12/07.06.2021 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г.

        Политическа  партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. с решение № 131-НС/ 26.05.2021 г. на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

       След извършена проверка на кандидатската листа се установи, че за кандидатите под № 14, № 21 и №25 не са изпълнени изискванията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и същите не следва да бъдат регистрирани за участие в избори за народни представители.                                                                                                                                                      

         РИК-Варна намира, че за останалите кандидати са изпълнени законовите изисквания за регистрация и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 и 2 от ИК и решение № 118-НС/25.05.2021 г.  на ЦИК,  РИК - Варна:

 

                                                                                   РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатскa листa на политическа  партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 

 

1          КРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ БОГОЕВ

2          ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ГУНЕВ

3          ТОДОР ИВАНОВ СЛАВОВ

4          ДЕСИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

5          БЕЛОСЛАВА САШКОВА ХРИСТОВА

6          БОЖИДАР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

7          СВИЛЕН ОГНЯНОВ КРЪСТЕВ

8          ГАЛИН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

9          ЦВЕТЕЛИН ПЛАМЕНОВ ЦОНЕВ

10        НАДКА ДАНЧЕВА ЙОНОВA

11        ТОДОР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

12        НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ

13        ДОБРИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

14        отказ за регистрация

15        СТАНКА СТЕФАНОВА ВИЧЕВА

16        СИЯНА ЛЪЧЕЗАРОВА ПЕТКОВА

17        КАЛИН ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВ

18        ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ВЕЛИКОВ

19        НАТАЛИЯ ЯВОРОВА ДОНЕВА

20        ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

21        отказ за регистрация

22        ГЕОРГИ МАРИНОВ СТОЯНОВ

23        ИЛИЯН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ

24        МИЛЕН ВАСИЛЕВ СЪБЕВ

25        отказ за регистрация

26        ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

27        СВЕТЛА ИВАНОВА АТАНАСОВА

28        ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА

 

2.Издава удостоверение на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа  партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“  за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 11 юли 2021г.

 1. Отказва да регистрира Ивайло Нанев Киров, Атанас Йорданов Георгиев и Димитър Георгиев Стефанов като кандидати за народни представители за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

     

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения