Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 42
Варна, 08.06.2021

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

С вх.№ 75/08.06.2021 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от политическа  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Али Карадайъ, чрез Сали Мехмедов Табаков, във връзка с регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК, подписано от Мустафа Али Карадайъ;
 2. Заявления-декларация по чл.255, ал.1, т.3 от ИК от кандидатите в листата (Приложение №66 от изборните книжа) – 25 бр;
 3. Пълномощно – 1 бр..

 

       В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е заведено под № 17/08.06.2021 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г.

        Политическа  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. с решение № 132-НС/ 26.05.2021 г. на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Движение за права и свободи – ДПС

         РИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатите от кандидатската листа на политическа  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 и 2 от ИК и решение № 118-НС/25.05.2021 г.  на ЦИК,  РИК - Варна:

 

                                                                                   РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатскa листa на политическа  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 

 

 1. Ерджан Себайтин Ебатин
 2. Сали Мехмедов Табаков
 3. Хюсни Осман Адем
 4. Хълми Сейфиев Белев
 5. Рюян Невзатов Ризов
 6. Сабри Мустафов Сабриев
 7. Мерткан Аптулов Ибрямов
 8. Сали Светославов Любенов
 9. Васил Георгиев Алексиев
 10. Айше Мехмед Кадир
 11. Адиле Сабриева Кямил
 12. Месут Ердинч Рушид
 13. Айдън Мустафа Байрам
 14. Ахмед Ахмед Идриз
 15. Мехмед Хасанов Хасанов
 16. Нурай Ахмед Басри
 17. Севим Тезжан Мустафа
 18. Али Бекиров Хасанов
 19. Шефкет Муталиб Шевкет
 20. Мустафа Али Ибрям
 21. Алтер Реджебов Ахмедов
 22. Ефкан Сезгин Назиф
 23. Ведат Ахмет Сакаллъ
 24. Евгин Мюрселов Незиров
 25. Сечкин Халил Мехмед 

 

2.Издава удостоверение на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа  партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 11 юли 2021г.

     

 

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:51 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения