Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 33
Варна, 07.06.2021

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

       С вх.№ 59/07.06.2021 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от политическа  партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ , представлявана от Борис Филипов Иванов , чрез Наум Асенов Наумов , във връзка с регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК, подписано от Наум Асенов Наумов;
 2. Заявления-декларация по чл.255, ал.1, т.3 от ИК от кандидатите в листата (Приложение №66 от изборните книжа) – 14 бр;
 3. Пълномощно.

 

       В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на политическа  партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е заведено под № 9/07.06.2021 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г.

        Политическа  партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. с решение № 136-НС/ 26.05.2021 г. на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Български национален съюз – НД

          РИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатите от кандидатската листа на политическа  партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 и 2 от ИК и решение № 118-НС/25.05.2021 г.  на ЦИК,  РИК - Варна:

 

                                                                                   РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатскa листa на политическа  партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 

 

 

1.Наум Асенов Наумов

2.Светла Николаева Пенева

3.Даниел Иванов Атанасов

4.Силвия Максимова Атанасова

5.Боян Стефанов Жинов

6.Христо Огнянов Христов

7.Илиян Максимов Гигов

8.Иван Танев Танев

9.Мартин-Кръстю Христов Кожухаров

10.Стоян Петров Стоянов

11.Мирослав Йорданов Николов

12.Даниел Веселинов Тръстенишки

13.Цветан Огнянов Петров

14.Анна Йорданова Пенчева

 

 

2.Издава удостоверение на регистрирания кандидат от кандидатскa листa на политическа  партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 11 юли 2021г.

     

 

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 07.06.2021 в 17:28 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения