Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 32
Варна, 07.06.2021

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

       С вх.№ 58/06.06.2021 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от политическа партия „ПОДЕМ“ , представлявана от Александър Цветков Богданов , чрез Павлина Петрова Иванова , във връзка с регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „ПОДЕМ“ в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК, подписано от Павлина Петрова Иванова;
 2. Заявления-декларация по чл.255, ал.1, т.3 от ИК от кандидатите в листата (Приложение №66 от изборните книжа) – 7 бр;
 3. Пълномощно.

 

       В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „ПОДЕМ“ е заведено под № 8/06.06.2021 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г.

        Политическа партия „ПОДЕМ“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. с решение № 105-НС/ 22.05.2021 г. на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ПОДЕМ

          РИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатите от кандидатската листа на политическа партия „ПОДЕМ“ и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 и 2 от ИК и решение № 118-НС/25.05.2021 г.  на ЦИК,  РИК - Варна:

 

                                                                                   РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „ПОДЕМ“ за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 

 

 

1.ПАВЛИНА  ПЕТРОВА  ИВАНОВА

 

2.ЙОАНА  ПЕНЕВА ГЕОРГИЕВА                    

 

3.ЖЕНЯ  КИРИЛОВА  ПЕТРОВА

 

4.ВЕРОНИКА СЕВДАЛИНОВА  ИВАНОВА

 

5.АНЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

6.СВЕТЛЮ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

7.КАЛОЯН СЕВДАЛИНОВ ИВАНОВ

 

2.Издава удостоверение на регистрирания кандидат от кандидатскa листa на политическа партия „ПОДЕМ“ за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 11 юли 2021г.

     

 

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 07.06.2021 в 17:28 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения