Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 27
Варна, 03.06.2021

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „Свобода“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

       С вх.№ 43 /02.06.2021 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от политическа партия „Свобода“, представлявана от Владимир Чавдаров Симеонов, чрез Дарина Недева Тодорова , във връзка с регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „Свобода“ в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК, подписано от Дарина Недева Тодорова;
 2. Заявления-декларации по чл.255, ал.1, т.3 от ИК от кандидатите в листата (Приложение №66 от изборните книжа) – 4 бр;
 3. Пълномощно от дата 28.05.2021г.

 

       В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „Свобода“ е заведено под № 4/02.06.2021 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г.

        Политическа партия „Свобода“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. с решение № 139-НС /26.05.2021 г. на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП СВОБОДА.

          РИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатите от кандидатската листа на политическа партия „Свобода“ и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 и 2 от ИК и решение № 118-НС/25.05.2021 г.  на ЦИК,  РИК - Варна:

 

                                                                                   РЕШИ:

 

1.Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „Свобода“ за участие в избори за народни представители на 11 юли 2021 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:

 

 1. Дарина Недева Тодорова
 2. Здравко Симеонов Симеонов
 3. Любен Иванов Станоев
 4. Иван Димитров Иванов

 

2.Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа партия Свобода“ за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 11 юли 2021г.     

 

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Зам. председател: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 03.06.2021 в 16:53 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения