Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 131
Варна, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 351/11.07.2021 г.

С вх. № 351/11.07.2021 г. в РИК-Варна е постъпила жалба от Антонина Минчева Душева в качеството й на пълномощник на КП Демократична България – Обединение. В жалбата се излага, че около 7,50 ч. в района на СИК 030603241 гласоподавател е гласувал три пъти на машина, като машината била издала звук за успешно гласуване, но не е разпечатала разписка и на гласоподавателя е дадена възможност за гласуване отново с нова карта, докато бъде издадена разписка, което според жалбоподателката съставлява съществено нарушение на ИК и се иска на СИК да бъдат дадени задължителни указания по приложението на ИК.

РИК извърши проверка по изложеното в жалбата, при която се установи, че в секция 030603241 поради технически причини със специализираното устройство за гласуване е преминато на гласуване с хартиена бюлетина.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 2 и т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

ДАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ на членовете на СИК 030603241 във връзка с точното прилагане на ИК и Методическите указания, издадени от ЦИК във връзка д провеждането на изборите за НС на 11.07.2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 11.07.2021 в 19:43 часа

Календар

Решения

  • № 134 / 11.07.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 133 / 11.07.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 132 / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения