Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 126
Варна, 11.07.2021

ОТНОСНО: заличаване на представител от ПП „Движение за права и свободи“

               С вх. № 341/11.07.2021г. в РИК-Варна е постъпило заявление от Сали Табаков,в качеството си на пълномощник на ПП „Движение за права и свободи“,  в която заявява, че иска да се заличи Юркия Исмаил Мюмюн, публикуван представител от ПП „Движение за права и свободи“, от регистъра за упълномощени представители.

                Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 и сл. от ИК, РИК-Варна,

Р Е Ш И:

            ЗАЛИЧАВА публикуваният представител Юркия Исмаил Мюмюн, с ЕГН:***, като представител на ПП „Движение за права и свободи“

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 11.07.2021 в 13:36 часа

Календар

Решения

  • № 134 / 11.07.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 133 / 11.07.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 132 / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения