Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 123
Варна, 10.07.2021

ОТНОСНО: заличаване на застъпник от ПП „Движение за права и свободи“

               С вх. № 307/09.07.2021 г. и № 335/10.07.2021г. в РИК-Варна са постъпили заявления от Петър Стоянов Петров и Ивайло Иванов Велев,в качеството си на регистрирани застъпници на ПП „Движение за права и свободи“,  в която заявяват, че искат да бъдат отписани от регистъра за застъпници.

                Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 117 и сл. от ИК, РИК-Варна,

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Петър Стоянов Петров, с ЕГН:***, като застъпник на ПП „Движение за права и свободи“

            ЗАЛИЧАВА регистрацията на Ивайло Иванов Велев, с ЕГН:***, като застъпник на ПП „Движение за права и свободи“

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 134 / 11.07.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 133 / 11.07.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 132 / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения