Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 121
Варна, 10.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

С вх. № 325/10.07.2021г.и вх.№332/10.07.2021 г. в РИК-Варна са постъпили заявления от ПП „Движение за права и свободи“ и списък на общо 14 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 13 /тринадесет/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г.  на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 13 /тринадесет/ броя упълномощени представители на ПП „Движение права и свободи“, съгласно приложение към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация на 1 /един/ брой упълномощен представител.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 134 / 11.07.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 133 / 11.07.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 132 / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения