Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 119
Варна, 10.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“

С вх. № 317/10.07.2021г. и вх.№ 330/10.07.2021 г. в РИК-Варна са постъпили заявления от Коалиция „БСП за България“ и списък на общо 39 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 33 /тридесет и три/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г.  на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 33 /тридесет и три/ броя упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“, съгласно приложение към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация на 6 /шест/ броя упълномощени представители.

 Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 134 / 11.07.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 133 / 11.07.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

  • № 132 / 11.07.2021

    относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения