Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 1
Варна, 22.05.2021

ОТНОСНО: РИК

    

      Във връзка с Решение  44-НС/20.05.2021 на ЦИК, относно назначаване на състав на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, за произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г., на основание чл. 72, ал. 1 от ИК, РИК - Варна:

 

                                                                                                 РЕШИ:

 

 1. Определя седалище и адрес за кореспонденция на РИК-Варна: гр.Варна, ул. „Преслав“ №26.
 2. Определя следните места за обявяване решенията на РИК-Варна, а именно: на официалния сайт на комисията и на табло в Областна администрация-Варна.
 3. Определя работно време на РИК-Варна от 9:00 до 17:00 всеки ден.
 4. Номерацията на решенията на РИК-Варна започва от №1. Решенията на РИК имат единна последователна номерация с арабски цифри.

 

 

          Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 22.05.2021 в 12:58 часа

Календар

Решения

 • № 134 / 11.07.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 133 / 11.07.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.

 • № 132 / 11.07.2021

  относно: Жалба с вх. № 374/11.07.2021 г.

всички решения