КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Мартин Светославов Стойков03001/30.03.2021
Севделина Илиева Шибикова03002/30.03.2021
Нели Великова Борисова03003/30.03.2021
Пламена Маринова Петрова03004/30.03.2021
Виктор Красимиров Тодоров03005/30.03.2021
Наталия Иванова Петрова03006/30.03.2021
Кристиян Тодоров Димитров03007/30.03.2021
Петранка Костадинова Лазарова03008/30.03.2021
Мариян Любомиров Вълчев03009/30.03.2021
Петър Иванов Вълков03010/30.03.2021
Калин Баев Тодоров03011/30.03.2021
Людмила Димитрова Влаева03012/30.03.2021
Росица Иванова Жекова03013/30.03.2021
Вероника Валентинова Влаева03014/30.03.2021
Веселин Огнянов Георгиев03015/30.03.2021
Гергана Викторова Велева03016/30.03.2021
Владимир Михайлов Захариев03017/30.03.2021
Красимир Атанасов Атанасов03018/30.03.2021
Юлия Цонева Христова03019/30.03.2021
Марияна Димитрова Христова03020/30.03.2021
Валентин Атанасов Вълканов03021/30.03.2021
Михаела Николова Михайлова03022/30.03.2021
Милка Димова Генчева03023/30.03.2021
Йоанна Благоева Калешева03025/30.03.2021
Томина Маринова Илиева03026/30.03.2021
Виктория Светлинова Малкоданска03027/30.03.2021
Елена Бориславова Христова03028/30.03.2021
Таня Илиева Илиева03029/30.03.2021
Илия Георгиев Фотакиев03030/30.03.2021
Теодора Станева Иванова03031/30.03.2021
Виолета Любомирова Джерманска03032/30.03.2021
Цветелина Иванова Василева03033/30.03.2021
Добринка Димитрова Комнева03034/30.03.2021
Георги Иванов Бъчваров03035/30.03.2021
Богомил Русинов Жеков03036/30.03.2021
Диана Радева Атанасова03037/30.03.2021
Велина Тодорова Дучева03038/30.03.2021
Стефан Любомиров Златарски03039/30.03.2021
Мариета Иванова Златарска03040/30.03.2021
Станислава Филипова Атанасова03041/30.03.2021
Красимира Георгиева Синдева03042/30.03.2021
Антон Савов Андонов03043/30.03.2021
Петя Николова Радева03044/30.03.2021
Мартина Драганова Тодорова03045/30.03.2021
Петя Тодорова Топчиева03046/30.03.2021
Александрина Петрова Петрова03047/30.03.2021
Албена Петрова Спасова03048/30.03.2021
Виктория Атанасова Николова03049/30.03.2021
Милена Димитрова Иванова03050/30.03.2021
Наталия Вескова Георгиева03051/30.03.2021
Мерал Севдалинова Топчу03052/30.03.2021
Георги Атанасов Георгиев03053/30.03.2021
Кристиян Назар Назарян03054/30.03.2021
Стела Евгениева Георгиева03055/30.03.2021
Гергана Георгиева Фотакиева03056/30.03.2021
Стела Кирилова Кирякова03057/30.03.2021
Огнян Любомиров Каранейчев03058/30.03.2021
Христо Николов Кънев03059/30.03.2021
Ирина Георгиева Апостолова03060/30.03.2021

Календар

Решения

всички решения