ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Васил Валентинов Дончев№ 1-30/03/2021
Дончо Димитров Чернокожев№ 2-30/03/2021
Свилен Иванов Велев№ 3-30/03/2021
Ангел Петров Ангелов№ 4-30/03/2021
Васил Русев Атанасов№ 6-30/03/2021
Илияна Георгиева Иванова№ 7-30/03/2021
Недялка Станева Добрева№ 8-30/03/2021
Мариела Стоянова Кръстева№ 9-30/03/2021
Милена Иванова Димитрова№ 10-30/03/2021
Пламена Атанасова Недялкова№ 11-30/03/2021
Красимир Тодоров Недялков№ 12-30/03/2021
Ангел Добрев Василев№ 15-30/03/2021
Гани Василев Иванов№ 16-30/03/2021
Иван Атанасов Чимляров№ 17-30/03/2021
Милен Росенчев Георгиев№ 18-30/03/2021
Ивайло Симеонов Костадинов№ 19-30/03/2021
Анатоли Мирославов Иванов№ 20-30/03/2021
Светлозар Антонов Инджов№ 21-30/03/2021
Илка Христова Иванова№ 22-30/03/2021
Цветан Рашков Йорданов№ 23-30/03/2021
Александър Емилов Господинов№ 24-30/03/2021
Георги Валентинов Димитров№ 25-30/03/2021
Владимир Андреев Николов№ 26-30/03/2021
Ивелина Светославова Николова№ 27-30/03/2021
Николай Андреев Николов№ 28-30/03/2021
Калин Иванов Велчев№ 29-30/03/2021
Емануела Юлиева Пачкова-Иванова№ 30-30/03/2021
Иван Стефков Иванов№ 31-30/03/2021
Бранимир Йорданов Байчев№ 32-30/03/2021
Веселин Петров Узунов№ 33-30/03/2021
Християн Атанасов Христов№ 34-30/03/2021
Теодор Иванов Николов№ 35-30/03/2021
Георги Николаев Георгиев№ 36-30/03/2021
Мариян Кирилов Костадинов№ 37-30/03/2021
Юлия Костова Тодорова№ 38-30/03/2021
Иван Георгиев Ангелов№ 39-30/03/2021
Ивелин Иванов Димитров№ 40-30/03/2021
Борислав Красимиров Савов№ 41-30/03/2021
Пламен Вълчев Пенев№ 42-30/03/2021
Пламен Миланов Георгиев№ 43-30/03/2021
Димитър Иванчев Костов№ 44-30/03/2021
Гергана Димитрова Димова№ 45-30/03/2021
Красимира Христова Костова№ 46-30/03/2021
Иван Юлиянов Петров№ 47-30/03/2021
Пламен Петров Витанов№ 48-30/03/2021
Александър Ервантон Арамов№ 49-30/03/2021
Виктория Станкова Викторова№ 50-30/03/2021
Матеос Левон Матеосян№ 51-30/03/2021
Христо Любенов Дянков№ 52-30/03/2021
Здравко Василев Василев№ 53-30/03/2021
Александър Светославов Сотиров№ 54-30/03/2021
Марин Иванов Велчев№ 55-30/03/2021
Антон Стоянов Янев№ 56-30/03/2021
Георги Желязков Гочев №57-30/03/2021
Володя Борисов Дамянов№58-30/03/2021
Огнян Йорданов Тодоров№59-30/03/2021
Мария Кирилова Йорданова№64-30/03/2021
Росен Кирилов Петров№65-30/03/2021
Виктория Йорданова Йорданова№66-30/03/2021
Йордан Петров Йорданов№67-30/03/2021
Десислав Владимиров Дамянов№68-30/03/2021
Венцислав Янев Янев№70-30/03/2021

Календар

Решения

всички решения