ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Собствено, бащино и фамилно име на представителя№ и дата на пълномощното
Красимира Яворова Паунова№ 1-29/03/2021
Иван Тихомиров Вълков№ 2-29/03/2021
Анка Койчева Добрева№ 3-29/03/2021
Димитър Антонов Георгиев№ 4-29/03/2021
Евдокия Петракиева Симова№ 5-29/03/2021
Петър Стоянов Петров№ 6-29/03/2021
Петър Бисеров Панайотов№ 7-29/03/2021
Желко Николов Донев№ 8-29/03/2021
Иво Емилов Велков№ 9-29/03/2021
Даниела Люцканова Данаилова№ 10-29/03/2021
Антоанета Пенчева Студенкова-Чанева№ 11-29/03/2021
Нели Станушева Петрова-Борисова№ 12-29/03/2021
Данаил Тодоров Видев№ 13-29/03/2021
Стоян Николов Костов№ 14-29/03/2021
Пламен Русинов Станишев№ 15-29/03/2021
Антон Ангелов Папазов№ 16-29/03/2021
Георги Тодоров Ковачев№ 17-29/03/2021
Георги Георгиев Кулчев№ 18-29/03/2021
Румен Стефанов Борисов№ 19-29/03/2021
Димитър Ангелов Тризлов№ 20-29/03/2021
Илиана Иванова Стойчева№ 21-29/03/2021
Румен Николаев Николов№ 22-29/03/2021
Виолета Тодорова Дамянова№ 24-29/03/2021
Петър Марков Дамянов№ 25-29/03/2021
Петя Пламенова Костадинова№ 26-29/03/2021
Даниел Иванов Йорданов№ 27-29/03/2021
Руслан Стефанов Ласков№ 28-29/03/2021
Аркадий Олегович Кацарски№ 29-29/03/2021
Димитър Георгиев Стефанов№ 30-29/03/2021
Димитър Валентинов Димитров№ 31-29/03/2021
Живко Иванов Ангелов№ 32-29/03/2021
Гинка Георгиева Лулчева№ 33-29/03/2021
Маринка Георгиева Панайотова№ 34-29/03/2021
Светла Василева Николова№ 35-29/03/2021
Момчил Димитров Димитров№ 37-29/03/2021
Виктория Димитрова Димитрова№ 38-29/03/2021
Виктор Димитров Димитров№ 39-29/03/2021
Теодора Георгиева Стефанова№ 40-29/03/2021
Красимир Николов Костов№ 41-29/03/2021
Преслав Димитров Владимиров№ 42-29/03/2021
Илиян Илиев Илиев№ 43-29/03/2021
Емине Алисова Мехмедова№ 44-29/03/2021
Тодорка Божкова Вълчева№ 45-29/03/2021
Галина Благоева Божкилова№ 46-29/03/2021
Веселина Христова Панкова№ 47-29/03/2021
Невена Христова Романова№ 48-29/03/2021
Жеко Димитров Димитров№ 49-29/03/2021
Дияна Тошкова Александрова№ 50-29/03/2021
Георги Драгоев Иванов№ 51-29/03/2021
Светлозар Николов Димитров№ 52-29/03/2021
Теодора Здравкова Минева№ 53-29/03/2021
Костадин Николов Георгиев№ 54-29/03/2021
Георги Костадинов Кашукеев№ 55-29/03/2021
Йордан Венелинов Китанов№ 56-29/03/2021
Григория Стоянова Иванова№ 57-29/03/2021
Росен Костов Димов№ 58-29/03/2021
Александър Веселинов Цолов№ 59-29/03/2021
Юлиан Димитров Йорданов№ 60-29/03/2021
Мартин Драганов Тодоров№ 61-29/03/2021
Никоай Илияно Илиев№ 62-29/03/2021
Янислава Пенчева Илиева№ 63-29/03/2021
Божидар Георгиев Иванов№ 64-29/03/2021
Георги Веселинов Атанасов№ 65-29/03/2021
Красен Методиев Якимов№ 66-29/03/2021
Ивайло Димов Дочев№ 67-29/03/2021
Ирина Пенкова Иванова№ 68-29/03/2021
Силвия Михайлова Лазарова№ 69-29/03/2021
Николета Добромирова Иванова№ 70-29/03/2021
Димитър Георгиев Димитров№ 71-29/03/2021
Николета Антонова Андонова№ 72-29/03/2021
Симона Антонова Андонова№ 73-29/03/2021
Валентин Николаев Пантелеев№ 74-29/03/2021
Йордан Ангелов Алтъпармаков№ 75-29/03/2021
Миглена Красимирова Минчева№ 76-29/03/2021
Даниела Илиева Божкова№ 77-29/03/2021
Жечка Неделчев Георгиева№ 79-29/03/2021
Пламен Иванов Пенев№ 81-29/03/2021
Арменак Саркис Чакоян№ 82-29/03/2021
Живко Калинов Димитров№ 83-29/03/2021
Даниела Цекова Вутова№ 84-29/03/2021

Календар

Решения

всички решения