Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 65
Варна, 15.05.2024

ОТНОСНО: Утвърждаване на графични файлове за образци на бюлетини и тираж за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

С вх.116/15.05.2024 г. на РИК-Варна е получено писмо от ЦИК във връзка с предпечатната подготовка и одобряване на тираж на бюлетините за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 9 юни 2024 г.

       С оглед горното и във връзка с Решение № 3265-ЕП/НС/08.05.2024 г.  на ЦИК, РИК-Варна разгледа проект на графични файлове за предпечатни образци на бюлетини за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 9 юни 2024 г., както и необходимите за нормалното провеждане на изборния процес тиражи на бюлетини за Трети изборен район-Варна.

      На основание чл. 72, ал.1, т.1 във връзка с т.12 и т.18 от ИК и с Решение 3265-ЕП/НС/08.05.2024 г. на ЦИК, РИК- Варна,

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.
 2. УТВЪРЖДАВА проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.
 3. УТВЪРЖДАВА тираж на бюлетина за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.
 4. УТВЪРЖДАВА тираж на бюлетина за изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 15.05.2024 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 67 / 22.05.2024

  относно: Откриване на ПСИК община Дългопол

 • № 66 / 22.05.2024

  относно: Откриване на ПСИК община Аксаково

 • № 65 / 15.05.2024

  относно: Утвърждаване на графични файлове за образци на бюлетини и тираж за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения