Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 64
Варна, 14.05.2024

ОТНОСНО: Промяна седалището на РИК-Варна

Във връзка с промяна седалището на РИК-Варна в Двореца на културата и спорта - Варна, считано от 15.05.2024 г. , на основание чл. 72, ал.1 от ИК, РИК – Варна,

РЕШИ:

Определя седалище и адрес за кореспонденция на РИК-Варна, както следва: град Варна, ДКС,  бул. ”Княз Борис I” 115, считано от 15.05.2024 г. до 12.06.2024 г. включително.

За горния период от време определя следните места за обявяване решенията на РИК-Варна, а именно: на официалния сайт на комисията и на табло в информационен център на ДКС.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 14.05.2024 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 67 / 22.05.2024

    относно: Откриване на ПСИК община Дългопол

  • № 66 / 22.05.2024

    относно: Откриване на ПСИК община Аксаково

  • № 65 / 15.05.2024

    относно: Утвърждаване на графични файлове за образци на бюлетини и тираж за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения