Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 63
Варна, 09.05.2024

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Суворово при произвеждане на изборите насрочени на 9 юни 2024 г.

С вх. № 103/09.05.24 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на община Суворово за състави на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна,

Р Е Ш И:

 

1.НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за Община Суворово при произвеждане на изборите насрочени на 9 юни 2024 г., както следва:

- от секция с номер от 03 26 00 001 до секция с номер 03 26 00 013.

Съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

      2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Суворово.

      3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Суворово.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 09.05.2024 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 67 / 22.05.2024

    относно: Откриване на ПСИК община Дългопол

  • № 66 / 22.05.2024

    относно: Откриване на ПСИК община Аксаково

  • № 65 / 15.05.2024

    относно: Утвърждаване на графични файлове за образци на бюлетини и тираж за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения