Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 142
Варна, 09.06.2024

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 359/09.06.2024 г.

С вх. № 359/09.06.2024 г. са заведени сигнали от Емил Лазаров, Виолета Лазарова и Жулиета Мандажиева, в които се излага, че в СИК 185 секретарят на СИК чете на висок глас данните от личните карти на гласоподавателите и на изрибателите не е дадена възможност да гласуват с машина, тъй като същата била развалена.

РИК Варна, след като извърши проверка по подадения сигнал и като съобрази, че от СИК 185 са постъпили няколко сигнала относно това, че СУЕМГ не отпечатване коректно машинки бюлетини, като избиратели не са допускани да гласуват със СУЕМГ, за времето през което същото е било в процес на отстраняване на техническата му неизправност от техническо лице – представител на Сиела-Норма, на осн чл. 72,ал.1,т.2 и т.20 от ИК, РИК – Варна:

 

РЕШИ:

 

Дава изрични указания на членовете на СИК 185 в Община Варна относно стриктно спазване на ЗЗЛД, Изборния кодекс, Методическите указания на ЦИК и указанията, дадени с писма на ЦИК с №№ ЦИК-ЕПНС-10-1233/09.06.2024 г. и ЦИК-ЕПНС-10-1234/09.06.2024 г. относно допускането на избиратели да гласуват в случаите, в които СУЕМГ е отпечатала частично или не е отпечатала машинна бюлетина.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 09.06.2024 в 23:07 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 12.06.2024

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати изборите на 09 юни 2024 г.

  • № 148 / 10.06.2024

    относно: Потвърждаване на разписка.

  • № 147 / 10.06.2024

    относно: Потвърждаване на разписка.

всички решения