Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 141
Варна, 09.06.2024

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 358/09.06.2024 г.

С вх. № 358/09.06.2024 г. е постъпил сигнал от Йордан Йорданов, в който се излага, че в СИК 244 е допуснато да се гласува с машинна бюлетина без да се постави печат на СИК на гърба й преди пускането й в избирателната кутия.

РИК Варна, след като извърши проверка по подадения сигнал, на осн чл. 72,ал.1,т.2 и т.20 от ИК, РИК – Варна:

 

РЕШИ:

 

Дава изрични указания на членовете на СИК 244 в Община Варна относно стриктно спазване на Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК, в т.ч. относно полагането на печат върху машинните бюлетини преди пускането им в избирателната кутия.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Томова-Куцарова

* Публикувано на 09.06.2024 в 23:06 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 12.06.2024

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати изборите на 09 юни 2024 г.

  • № 148 / 10.06.2024

    относно: Потвърждаване на разписка.

  • № 147 / 10.06.2024

    относно: Потвърждаване на разписка.

всички решения